IMG_8802.jpg
 

Gyldensteen Gods

Gyldensteensvej 101, 5400 Bogense

Telefon +4564811058

gyldensteen@gyldensteen.dk

Gyldensteen Gods

Gyldensteen er et historisk gods, placeret på Nordfyn i naturskønne omgivelser tæt ved vandet. Her er skov, mark og store vidder så langt øjet rækker.

Den nuværende ejer, Lensgreve Frants Bernstorff-Gyldensteen er 11. generation på godset. Ægteparret Victoria og Frants Bernstorff-Gyldensteen overtog ansvaret for godset i 1984, og har siden 1996 boet i hovedbygningen. Den karakteristiske hovedbygning er opført i 1640 og bygget på et senmiddelalderligt voldsted. Tag og gavle er renoveret i 1999. I 2016 gennemføres en renovering af stenbroen.

Virksomheden omfatter skovbrug, jagt, udlejning af boliger, landbrug samt dyrkning og salg af løg, græskar og æbler.  Med udgangspunkt i egne råvarer har Gyldensteen endvidere udviklet en række unikke produkter og specialiteter.

Det dyrkede landbrugsareal omfatter ca. 800 ha., skovarealet omfatter ca. 300 ha. og ca. 60 ha. er eng / mose.

Udover hovedbygningen har godset 17 udlejningsejendomme, heriblandt de nærliggende hovedgårde Jerstrup (siden 1804), Harritslevgård (siden 1829) og Sandagergård ( siden 1834).

Store dele af filmen  "Der kommer en Dag" blev i 2015 optaget på gårdspladsen og markerne omkring hovedbygningen.

Hovedbygningen på Gyldensteen Gods, set fra parken.

Hovedbygningen på Gyldensteen Gods, set fra parken.

Løg og græskar fra Gyldensteen Gods

Vi elsker løg, som vi har dyrket her på Gyldensteen siden 1974. Løg er en naturlig smagsforstærker, giver maden substans og er en uundværlig afgrøde i køkkener verden over.

Løg er endvidere en meget sund grøntsag med et højt indhold af flavonoider. Flavonoider er antioxidanter,  der har en beskyttende effekt mod hjerte-kar sygdomme. Studier har endvidere vist, at et øget indtag af løg også sænker risikoen for af udvikle forskellige former for kræftsygdomme

På Gyldensteen begynder vi typisk at høste sæsonens første løg i juli måned hvorefter vi høster løbende til sent på efteråret.

For at sikre den bedste og mest naturlige holdbarhed ligger vores løg typisk 2-3 uger på markerne og modner, efter de nænsomt er blevet taget op af jorden.

Under modningen visner toppen og løget får tid til at lukke sig og udvikle en fast skal. De sandede jorde på Gyldensteen og de relativt mange solskinstimer vi har på Nordfyn gør, at de gule løg fra Gyldensteen er kendetegnet ved en flot gylden skal.

Tørringsprocessen har stor betydning for løgets skalkvalitet. I år hvor det regner rigtigt meget om efteråret- som i 2015- har løgene ikke mulighed for at udvikle sin normale skaltykkelse og man vil opleve, at sæsonens løg generelt er relativt tyndskallende.

Efter løgene har eftermodnet på markerne bliver løgene taget op og kørt på lager, hvor de gennemgår en kontrolleret tørreproces, hvor løgene gennem flere uger eftertørres ved forskellige temperaturer. Denne tørreproces sikre, at vi kan levere danske løg - stort set - hele året.

De mange løg pakkes på Gyldensteens eget pakkeri som er et af Danmarks største og mest moderne anlæg.  I foråret 2015 gik vi over til optisk sortering. Vi pakker nu ca.  xx tons løg om året. Løgene afsætter vi direkte til den danske detailhandel, ligesom en stor del eksporteres.

Vi har også en mindre produktion af hvidløg, ligesom vi - i sæsonen-  høster og sælger ramsløg, der om foråret vokser vildt i den store bøgeskov omkring Godsets hovedbygning.

Vi vil gerne, at danskerne i endnu højere grad får øjnene op for løgets sundhedsfremmende egenskaber. Siden 2014 har vi derfor i samarbejde med den lokale forening for Kræftens Bekæmpelse afholdt en årlig "Sank Løg Dag" hvor man til fordel for Knæk Cancer kampagnen  kan sanke løg på Gyldensteens marker.   

I 2010 startede vi med at dyrke græskar. Om efteråret er markerne omkring Bogense nærmest helt orange af de nu langt over 400.000 Halloween græskar, som vi fra medio september til ultimo oktober afsætter til den danske detailhandel, til forlystelsesparker samt til eksport. 

Udover Halloween græskar dyrker vi også mange Hokkaido græskar samt andre former for specialgræskar.

Græskar udmærker sig ved at indeholde mange fibre og vitaminer, men meget få kalorier. Græskar har i sig selv en noget neutral smag men har den gastronomiske egenskab, at den er god til at bære på smage/ tilsatte krydderier  i madretter.

Man kan fint spise indholdet af et Halloween græskar - også af de hvide Halloween græskar, vi er begyndt at lave

.

LØG

Vi leverer gule og røde løg til den danske detailhandel både under vores eget navn og som private label, ligesom vi sælger en del løg til eksport.

Vi leverer løg hele året. I de perioder, hvor vi ikke har danske løg nok til at dække hele efterspørgslen, importerer og pakker vi udenlandske løg.

På vores moderne pakkeanlæg kan vi tilbyde mange forskellige emballagetyper og størrelsessorteringer. Lige fra små babyløg pakket i net med 500 g og op til kæmpestore industriløg, som vi pakker i big bags der indeholder godt et ton.

 

GRÆSKAR

Græskar er et sæsonprodukt som vi høster og afsætter i efteråret.

I løbet af ca. 6 intensive uger høster og pakker vi over 400.000 græskar. Langt de fleste græskar afsættes i forbindelse med Halloween hvor vi hvert år oplever en stadig stigende interesse og efterspørgsel.

Det glæder os at danskerne er ved at få øjnene op at anvende græskar i madlavningen. Vi ser dog fortsat et stort potentiale i forhold til hvor udbredt græskar er i udlandet som ingrediens i for eksempel kager, desserter, supper, bagt sammen med rodfrugter og syltet.

 

Landbrug

 

På Gyldensteen bestræber vi os på, at drive et moderne bæredygtigt landbrug med anvendelse af den nyeste teknologi. 

Vores samlede landbrugsareal udgør rundt regnet 800 ha.

På ca. 500 ha. dyrker vi traditionelle landbrugsafgrøder som hvede, rug, bryg og græs.

Frilandsgartneriet omfatter ca. 300 ha. Her fokuserer vi på dyrkning af spiseløg, græskar samt æbler.

 

Skov & Natur

 

Det samlede skovareal på Gyldensteen udgør ca. 300 ha. som fordeler sig på 8 skove hvoraf ca. 60 % er løvskov og resten nåletræer.

Siden begyndelse af 1800-tallet har der været fredskovpligt på langt det meste af Gyldensteens skov, hvilket i praksis betyder, at vi skal genplante den samme mængde skov som vi rydder.

 Skovbrug kræver langsigtet planlægning - det tager minimum 50 år før en hurtigvoksende træsort som gran kan fældes og 150 år for et egetræ. Den overordnede planlægning af skovens drift sker i tæt samarbejde med HedeDanmark, da det betyder meget for os at skoven - på både kort og langt sigt - er med til at skabe en visuel smuk og afvekslende natur og en flot, naturlig overgang mellem land og kyst.

Ca. 60 ha. af Godsets areal består af eng og moseområder. For at bidrage til bedre levevis for naturen og vildtet har vi gennem de seneste år sørget for afgræsning af gamle tilgroede engarealer som Ålebæk engen hvilket har genskabt en unik flora og fauna. Frasalg af det inddæmmede areal til Aage V . Jensens Naturfond har gjort det muligt at gennemføre et af Danmarks største naturgenopretnings projekter, Gyldensteen Strand.

Gyldensteen Gods ligger rigtigt naturskønt.  Dåvildt og rådyr stortrives i området. Havørnen kommer ofte på besøg og markerne ses ofte fyldt med gæs og svaner.

Parken omkring hovedbygningen er privat men alle er velkomne til at gå en tur og nyde omgivelserne i den omliggende skov, når bare naturbeskyttelseslovens regler efterleves. 

Hos Gyldensteen kan du købe brænde aflagt i meterstykker ved farbar vej eller som selvskovning. Køber du over 10 rm kan vi tilbyde levering

Kontakt os gerne for aftale om levering.

+45 6481 1058

 

Certificering

 

Gyldensteen Gods drives med fokus på kvalitet og respekt for naturen.

Gyldensteen Gods er certificeret efter GLOBALG.A.P. og ISO 22000:2005. og til pakning af økologisk frugt og grønt.

Se certificeringerne her

GLOBALG.A.P           ISO 22000:2005               Øko                PEFC

Skovbruget drives efter det internationale regelsæt for bæredygtigt skovbrug