Historie

 

Hovedbygningen på Gyldensteen Godser er opført i 1640 af Gregers Krabbe og bygget ovenpå et senmiddelalderligt voldsted. Første gang stedet nævnes er i 1409 under navnet Enggaard.

Den 2. april 1717 bliver franskmanden Jean Henri Huguetan baron d´Odyck optaget i den danske grevestand under navnet Gyldensteen. Historien vil, at han var i pengebekneb men stædigt bedyrede, at han kunne forgylde hver en sten. Greve Gyldensteen - Jean Henri Huguetan - erhverver i 1719  Enggaard.

Den 7. april 1720 udsteder Kong Frederik IV erektionspatentet på grevskabet og hovedgården Enggaard skifter navn til Gyldensteen. Familien Bernstorff- Gyldensteens  ejerskab af Gyldensteen Gods kan således føres helt tilbage til år 1720.

Slægten Bernstorff-Gyldensteens våbenskjold kan føres tilbage til Andreas Erich Heinrich Ernst Lensgreve Bernstorff-Gyldensteen som ejer Gyldensteen Gods i perioden 1827 - 1837.

Der har gennem tiden boet mange farverige personager på Gyldensteen. En af dem er Constance Henriette Frederikk Johansdatter lensgrevinde von Knut-Gyldensteen som ved faderens død i 1802 arvede det fynske grevskab.  Hendes første ægteskab var med Johan (Hans) Hartvig Ernst greve Bernstorff, der døde i en alder af kun 24 år og med hvem hun fik Andreas Erich Heinrich Ernst Lensgreve Bernstorff-Gyldensteen.

Grevinden var igennem 3 ægteskaber, før hun faldt til ro i sit fjerde ægteskab med den russiske oberst, Aphanasi de Wansowitz.  Det siges om grevinden, at hun var en yderst driftig dame, der med stor iver administrerede og forvaltede sit gods. Dog havde hun vise særheder. For eksempel havde hun for vane at ride bort fra Gyldensteen hver eneste juleaften, da hun var besat af tanken om at godset ville synke i grus julenat.

Vigtige begivenheder

2. april 1717 Jean Henri Huguetan bliver optaget i den danske grevestand under navnet Gyldensteen.

1719-1720   J.H. Huguetan opkøber jordbesiddelser på Nordfyn

7. april 1720 Erektionspatentet på grevskabet Gyldensteen. Hovedgården Enggaard skifter navn til Gyldensteen, grevskabets størrelse er da 2325 tønder hartkorn beliggende hovedsageligt indenfor en trekant afgrænset af Ore, Uggerslev og Gyldensteen

1749 Barnebarnet Marguerite Monteleone, gift Knuth( Knuthenborg) arver. Hendes søn - den næste lensgreve - er da 3 år og grevskabet varetages di 25 år af en "oberadministrator"

1752 Marguerite dør og greveskabet overdrages til sønnen Johan Henrik Knuth

1771 "oberadministratoren" overdrage grevskabet til Johan Henrik Knuth

1788 Stavnsbåndet ophæves

1802 Constance Knuth-Gyldensteen arver ved faderens død. Constance K.G. var i et år gift med Andreas Peter Bernstorffs ældste søn ( det første af fire ægteskaber) I dette ægteskab fødes sønnen Andreas E. H. E. Bernstorff.

1804-1835 Bøndergods fordelt over hele Nordfyn sælges

1804 Hovedgården Jerstrup købes til grevskabet

1827 A. E. H. E. Bernstorff-Gyldensteen overtager grevskabet fra sin mor som dør kort tid efter

1829 Hovedgården Harritslevgård købes til grevskabet

1834 Hovedgården Sandagergård købes til grevskabet

1837 Sønnen Johan H.E. Bernstorff-Gyldensteen arver grevskabet

1870 Det store inddæmningsprojekt udføres

1898 Hugo K.G. Bernstorff-Gyldensteen arver grevskabet

1919 Erich A. E. Bernstorff overtager fra faderen grevskabet og tager navnet Bernstorff-Gyldensteen. I disse år foretages lensafløsningen som følge af jordreformer. Godset er nu på 380 tdr. hartkorn hvilket svarer til 3600tdr. land, foruden ca. 1000 tdr. landskov

1954 Carl-Johan F.F.H.M. Bernstorff overtager godset efter sin far

1960 Ladegården på Gyldensteen nedbrænder ( opført 1636)

1960 Det inddæmmede areal opdyrkes ( ca. 800 tdr. land)

1984 Frants E. Bernstorff overtager godset efter sin far

1999 Efter faderens død overtager F. E. Bernstorff titel og navnet Bernstorff-Gyldensteen.

2011 Det 616 ha store inddæmmede Gyldensteen Strand med reservatet ved Ore Strand, og de tidligere øer Lindholm og Langø sælges til Aage. V. Jensen Naturfond .  Godset er nu på ca. 1200 ha.